143 ääntä aluevaaleissa Lapissa, kiitos!


Annika Sipola

  • rovaniemeläinen
  • 31-vuotias
  • projektisuunnittelija ja 
  • yhteiskuntatieteiden maisteri politiikkatieteistä

Tavoitteeni on, että pidetään Lappi asuttuna ja lappilaiset hyvinvoivina.


Pidetään Lappi asuttuna

  • turvaamalla nopeasti hoitoon pääsy myös mielenterveyden haasteissa.
  • tarjoamalla ikäihmisille turvaa ja sosiaalisia suhteita hoidon lisäksi.
  • uudistamalla sote-palvelujen palveluverkko kaikkialle Lappiin.

Ja nämä tavoitteet saavutetaan

  • uudistamalla sote-palvelut 2020-luvulle ja hyödyntämällä digitaalisia ja liikkuvia palveluja 
  • huolehtimalla lappilaisten yrittäjien ja järjestöjen mahdollisuudesta tuottaa jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluja julkisen sektorin tukena
  • huolehtimalla hyvinvoinnista ja terveydestä ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti koko eliniän ajan