Tasan kaksi kuukautta vaaleihin!

23.11.2021

Hetkinen, mihin vaaleihin? 

No hyvinvointialuevaaleihin. Tai no paremminkin aluevaaleihin, koska yleensä sillä nimellä viitataan mediassa näihin vaaleihin. Tammikuun 23. päivänä vuonna 2022 äänestämme siis ihmisiä Lapin hyvinvointialuevaltuustoon päättämään meidän kaikkien lappilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Siitä niissä aluevaaleissa on kyse. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Sitä, että kotikuntasi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut ja Lapin liitto huolehtii pelastustoimesta vuoden 2022 loppuun asti. Mutta vuodesta 2023 alkaen kotikuntasi ei enää järjestäkään sosiaali- ja terveyspalveluja vaan Lapin maakunnan laajuinen hyvinvointialue järjestää jatkossa sinulle sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ottaa huolehtiakseen myös pelastustoimen. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista yksi on Lapin hyvinvointialue ja se kattaa koko Lapin maakunnan kokoisen alueen. 

Kaikkialle muualle Suomeen muodostuu jokaisen maakunnan alueelle oma hyvinvointialue. Poikkeuksena on kuitenkin Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. 

Kunnan tai kuntayhtymien sosiaalipalvelut, kuten lastensuojelu, perhetyö, päihde- ja mielenterveystyö ja kotipalvelu siirtyvät jatkossa hyvinvointialueen vastuulle. Myös kunnan tai kuntayhtymien terveyspalvelut, kuten perusterveydenhuolto, terveyskeskus, äitiysneuvola, hammashoito ja erikoissairaanhoito siirtyvät hyvinvointialueelle. Samaa se tarkoittaa myös sairaanhoitopiirejä, jotka yleensä ovat hoitaneet erityissairaanhoidon. Nyt nekin siirtyvät hyvinvointialueelle ja Lapin sairaanhoitopiiri sekä kaikki muutkin sairaanhoitopiirit tullaan lakkauttamaan ja myös heidän kaikki toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle. 

Eikö vaikutakin aika isolta muutokselta? 

No eikä vielä kaikki. Myös pelastustoimi eli pelastuslaitokset ja ensihoitoyksikät siirtyvät samassa muutoksessa hyvinvointialueille. Tähän asti pelastustoimea on hallinnoinut Lapin liitto. 

Ja kaikki nämä muutokset liittyvät siis sote-uudistukseen, jonka olet varmaan kuullut muutamaan kertaan.  Sote-uudistuksesta lisää seuraavassa postauksessa.

Miksi sitten hyvinvointialueilla on omat valtuustot ja miksi sen jäsenet pitää valita vaaleilla? 

No ihan sellaisen pienen seikan vuoksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat ihmiselle elintärkeitä ja välttämättömiä palveluita, jotka ovat turvattu perustuslaissa. Ja nämä päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä meitä jokaista.