Kuka katsoo laajasti koko maakunnan ihmisten yhteistä hyvää?

05.01.2022

Tämä on mielestäni se tärkein kysymys aluevaaleissa ja koko sote-uudistuksessa. 

Erityisesti meillä pienten kylien ja pitkien välimatkojen Lapissa täytyy pitää huolta siitä, että jokainen lappilainen saa apua ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, ihan sama kuinka pitkän matkan päästä. 

Kun aikaisemmin sote-palveluista on päätetty kunnissa, jatkossa sote-palveluista ja pelastustoimesta päättää koko Lapin maakunnan laajuinen hyvinvointialuevaltuusto. Silloin ei voi miettiä vain oman kotikunnan etua vaan silloin mietitään koko Lapin maakunnan etua. Enää ei voi verrata kunnan sisällä olevia palveluja tai sitä, että onko kunnan keskuskylässä millaiset palvelut verrattuna syrjäkyliin. Jatkossa vertaamme Lapin maakunnan sisällä olevia palveluja, millaisia palveluja on esimerkiksi Utsjoella verrattuna Rovaniemen palveluihin, tai Enontekiön palvelut verrattuna Kemin palveluihin. Tulevaisuudessa kaikkialla Lapissa sote-palvelujen tulee olla yhtä laadukkaita ja saavutettavissa olevia kaikille lappilaisille. Myös pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien toiminta tulee turvata, tulevaisuudessakin.

 Sote-uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa palveluita ja kaventaa terveyseroja, joten tärkein huomio koko uudistuksessa on se, että enää emme mieti kunnan sisällä olevia terveyseroja, sote-palveluita tai pelastustoimea vaan me mietimme koko Lapin terveyseroja, sote-palveluja ja pelastustoimea. Joudumme ottamaan vertailukohdaksi ihan pohjoisimman Lapin ihan eteläisimpään Lappiin sekä ihan läntisen Lapin ihan itäiseen Lappiin. 

Itse aion olla Lapin hyvinvointialuevaltuutettuna se, joka katsoo laajasti koko maakunnan ihmisten yhteistä hyvää. En ainoastaan rovaniemeläisten hyvää vaan erityisesti pienten kylien ja pitkien välimatkojen lappilaisten hyvää.

Miten meillä koko Lapissa, siis ihan koko maakunnan tasolla, on sote-palveluita tulevaisuudessa myös pienissä kylissä ja onko sote-palvelut ja pelastustoimi niin laajasti saavutettavissa koko Lapissa, että täällä on turvallista elää missä vain? 

Pidetään Lappi asuttuna ja sitä varten tarvitsemme 2020-luvulle päivitetyt sote-palvelut, nopean hoitoon pääsyn myös mielenterveyden haasteissa sekä ikäihmisille turvaa ja sosiaalisia suhteita hoidon lisäksi.