MITÄ MIELTÄ MIE OLEN ASIOISTA?

Alla käyn läpi muutamia Ylen vaalikoneen vastauksia. Vaalikoneen tein siten, että olen itseni kanssa 100 % samaa mieltä. Sen vuoksi kuvassa näkyy oma vastaus ja ehdokkaan vastaus.

🟡 Suomeen pitää ottaa käyttöön kolmas sukupuoli.

➡️ Täysin samaa mieltä. Olen arvoliberaali ja arvostan yksilön oikeutta itse määritellä oman identiteettinsä. Valtion ei tule rajoittaa sukupuolten moninaisuutta ja kolmas sukupuoli on tässä asiassa edistysaskel. 

Itse olisin äänestänyt translain puolesta. 🌈

➡️ Haluan lisätä yhteiskunnassa:

👨‍❤️‍💋‍👨 yksilön vapautta määritellä itse omaa identiteettiä, esim. sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, valtion tehtävänä ei ole puuttua tähän 

🙏 monimuotoista sisältöä oppimateriaaleihin ja opetukseen, tuodaan ihmisyyden monimuotoisuutta paremmin esiin 

🧑 otetaan käyttöön kolmas virallinen sukupuoli, eli nainen, mies ja muunsukupuolinen

🟡 Turkistarhausta EI tule sallia myös tulevaisuudessa.

➡️ Eläimille turhaa rääkkämistä aiheuttavaa liiketoimintaa ei tule sallia Suomessa. Jopa 15 EU-maata on kieltänyt turkistarhauksen ja Suomen tulee liittyä tähän joukkoon. 🐾

🟡 Korkeakouluissa EI tule ottaa käyttöön lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille.

➡️ Maksuton korkeakoulu tasaa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan riippumatta omasta taustasta. Korkeakoulumaksut rajaisivat mielestäni mahdollisuuksia lähteä opiskelemaan ja meillä ei ole varaa menettää yhtään korkeakouluopiskelijaa, varsinkin nyt kun tarvitsemme lisää osaajia ja osaamista työmarkkinoilla. Korkeakoulumaksut suomalaisille opiskelijoille olisi minusta sama asia kuin, että ampuis omaan nilkkaan 🌝

🟡 Metsähakkuita tulee osittain rajoittaa ilmastopäästöjä poistavien hiilinielujen kasvattamiseksi.

➡️ Valtion metsissä voidaan edistää esim. jatkuvaa kasvatusta ja vähentää avohakkuita. En lähtisi rajaamaan mitään hakkuu-muotoa pois vaan metsänhoitomenetelmä tulee valita ympäristön ja tarpeen mukaan. Metsät ovat merkityksellisiä myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta sekä ympäristön kannalta. Sen vuoksi metsiä tulee kohdella kunnioittavasti ja siten, että metsät kasvavat kestävästi. Annettaisiin metsien kasvaa rauhassa, jotta myös tukkipuuta olisi saatavilla ja siten puulla olisi korkeampi jalotusaste. Lisäksi kannatan sitä, että yksityisille metsänomistajille kehitettäisiin yksityiset hiilinielumarkkinat, jolloin metsänomistajat voisivat hyötyä metsästään kaatamisen sijaan myymällä metsät hiilinieluina. Se kannustaisi kasvattamaan metsiä kestävästi myös tulevaisuudessa.🌲


🟡 Terapian tulee olla maksuton alle 30-vuotiaille.

➡️ Yksilön kannalta täytyy olla helposti ja nopeasti apua saatavilla, kun sitä tarvitsee. Moni työssä käyvä pääsee terapeutille työterveyden kautta mutta erityisesti nuorilla voi olla vaikeampi päästä terapeutille, jos ei ole työterveyspalveluita tai opiskeluterveydenhuolto on ruuhkautunut tai on näiden molempien ulkopuolella. Yhteiskunnallisesti meillä ei ole varaa olla puuttumatta tähän. Itse olen päässyt terapiaan nopeasti työterveyden kautta ja tilanne on helpottunut kun on päässyt puhumaan ammattilaisen kanssa. Näihin ratkaisuina minun mielestä on terapiatakuu ja erityisesti lyhytterapian sääntely ja lisääminen vaihtoehdoksi pitkäaikaiselle terapialle, koska monesti tilanne helpottuu kun vain pääsee puhumaan omista ahdistuksesta ammattilaisen kanssa. 🙏💛

🟡 Suomen pitää suojella kaikki luonnontilaiset metsät.

➡️ Luonnontilaisten metsä ovat sinällään arvokkaita ja ne suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja vähentävät luontokatoa, koska useat lajit tarvitsevat vanhoja ja luonnontilaisia metsiä. Suomessa on liian vähän jäljellä luonnontilaisia metsiä ja ne tulee suojella. Kokoomus kannattaa tätä ja minä kannatan tätä. 🦉